تکمیل پرونده دانش آموزان جدید الورود

دانش آموزان جدید الورود تا اول تیرماه جهت تکمیل پرونده به مدرسه مراجعه نمایید. 

اولیا دانش آموزان پیش دبستانی و پایه اول با توجه به نزدیک شدن زمان سنجش پرونده تحصیلی را تکمیل نمایند.