ازمون تیزهوشان

ازمون تیزهوشان روز پنجشنبه برگزار میشود.

دانش اموزان عزیز جهت دریافت کارت به سامانه مراجعه فرمایید.