سن ثبت نام پایه اول و پیش دبستانی

جدول شرایط سنی پیش دبستانی بدین شرح هست.

پایه اول:متولدین نیمه دوم۹۴ و نیمه اول ۹۵

پیش دبستانی ۲:نیمه دوم ۹۵ و نیمه اول ۹۶

پیش دبستانی ۱:نیمه دوم ۹۶ نیمه اول  ۹۷

کسانی که فرزندشان متولد تا سی ام مهر ماه ۹۵ میباشد میتوانند با نظر شورای مدرسه در پایه اول ثبت نام کنند.

کسانی که فرزندشان متولد تا سی ام مهرماه ۹۶ میباشد میتوانند در پیش دبستانی ۲ثبت نام کنند.